adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat

Megosztás:

Adatkezelési Nyilatkozat

2018. május 25. napjától

Mint a gastroyal.hu weboldal (weboldal) felhasználója kijelentem, hogy az Organic Market Kft., mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a lenti pontok szerint megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat tettem a weboldalon szereplő nyilatkozat melletti jelölő négyzet bejelölésével:

Magánszemély marketing célú küldeményekhez, adatkezeléshez való hozzájárulása

1. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Organic Market Kft. a saját valamint a Gastroyal csoport termékeiről információt, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés, telefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. közösségi média szolgáltatások pl. Messenger, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter stb.; VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével pl. Viber, WhatsApp, SnapChat stb.) útján. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Organic Market Kft. a közösségi média szolgáltatásoknál, VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatásoknál fenntartott profilomat kedvelje, kövesse, ismerősként megjelölje.

Adatok köre: természetes személy ügyfelek esetén személynév, születési hely/idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím, közösségi média profilok címei.

A hozzájárulásom kiterjed időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül történő értesítésre a Gastroyal ill. a Gastroyal csoport termékeiről.

2. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így arról, hogy a Jogosult címére - illetve hivatalos honlapjukon szereplő elektronikus levél (e-mail) címére - küldött, a nyilatkozat tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosult minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt adatot írásban közöl velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Jogosult személyes adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig, a vonatkozó jogszabályokban illetőleg az adatkezelési szabályzatban foglalt határidőig tartják nyilván és kezelik.

3. Kifejezetten hozzájárulom ahhoz, hogy a Jogosult valamennyi adatomat átadja a Gastroyal csoport tagjának és más olyan harmadik személynek aki Gastroyal márkanév alatt terméket forgalmaz.

4. Amennyiben SimplePay Szolgáltatást veszek igénybe a rendelt termék árának kifizetésekor, úgy tudomásul veszem, hogy a(z) Organic Market Kft. adatkezelő által a(z) gastroyal.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vevő vásárlással kapcsolatos adatai, úgymint vevő-, vásárlás-, számlázás, szállítás adatait a Tranzakció indításával egyetemben a Simple rendszerének. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/index.php/vasarlo-aff

5. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló mindenkor hatályos törvénynek és az ágazati jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében írom alá a jelen nyilatkozatot.